27 juni 2024

Verlaag de marginale belastingdruk!

Een van de speerpunten van de SGP is het verkleinen van de belastingkloof tussen een- en tweeverdieners. Regelmatig kaart de SGP dit aan. Ook vragen we regelmatig aandacht voor de grote marginale belastingdruk. De marginale belastingdruk is een complex fiscaal gegeven. Stel dat je € 1.000 verdient en daarover betaal je 50% belasting. Vervolgens stijgt je salaris van € 1.000 naar € 1.200, maar over die extra € 200 betaal je 80% belasting, dan hou je van iedere extra euro die je verdient slechts twintig cent over. Dat levert een grote belastingdruk op over dat extra loon. Juist voor mensen met lage lonen kan die marginale belastingdruk echt tot bijna tachtig procentoplopen. Dat is oneerlijk en daar moet wat aan worden gedaan.

Nadat Peter Schalk in de Eerste Kamer vragen heeft gesteld bij de behandeling van het Belastingplan is door de minister toegezegd dat hij met maatregelen komt om de marginale belastingdruk te verkleinen en te kijken of de eenverdienerskloof kan worden verminderd. Daarover is een bouwstenennotitie opgeleverd. Daar werd echter het probleem wel gesignaleerd, maar niet uitgewerkt. Vandaar dat Peter Schalk nieuwe vragen heeft gesteld.

Deze week heeft de minister in een brief verscheidene scenario’s uitgetekend waarin zowel de eenverdienerskloof alsook de marginale belastingdruk kunnen worden verlaagd. Daarvoor zijn ook weer ingewikkelde keuzes nodig, maar in ieder geval zijn dit mogelijkheden voor een eerlijker stelsel. We hopen de komende tijd met de nieuwe minister in gesprek te blijven en te onderzoeken welk scenario het beste past en waar het nieuwe kabinet op inzet. De SGP blijft zich in ieder geval inzetten voor het gezinsinkomen, voor een normale belastingdruk, en voor het verkleinen van de kloof tussen een- en tweeverdieners.