13 juli 2021

Nederlandse vlag op ID-kaarten

Lees hier de bijdrage van SGP-Senator Peter Schalk aan het plenaire debat in de Eerste Kamer over Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van de Verordening identiteitskaarten. 

Bij een identiteitskaart draait het uiteraard om datgene wat er op de kaart staat, maar soms is het ook van belang wat er niet op staat. Ik spreek in raadselen, maar die zal ik oplossen in mijn betoog. Een ding is zeker: de normale gegevens zijn nodig, en dat wordt aangevuld met een gezichtsopname en twee vingerafdrukken. Het is vrij logisch dat daar een verschijningsplicht bij hoort. Maar ook is het van belang om oog te hebben voor degenen die niet kunnen verschijnen, door allerlei beperkingen. Hier wordt terdege rekening mee gehouden. Dank daarvoor!

Wat kan en/of moet er nog meer op die identiteitskaart staan. De Raad van State heeft aangegeven dat er een transponeringstabel gevoegd moet worden bij een verordening, met name om weer te geven hoe de regering omgaat met de beleidsruimte van een verordening. In deze transponeringstabel staat een element, dat vragen oproept bij mijn fractie. Er staat genoteerd bij Artikel 3, in het vak ‘Omschrijving beleidsruimte’: “Vermelding geslacht op identiteitskaarten optioneel”. Vervolgens staat onder Toelichting op de keuzen bij de invulling van de beleidsruimte dat “Op grond van artikel 3 van de Paspoortwet wordt het geslacht vermeld”. Waarom is dit element opgenomen in de transponeringstabel, terwijl er verder in het wetsvoorstel niet naar verwezen wordt?

Ik zag in de behandeling in de Tweede Kamer dat de staatssecretaris zijn eerste termijn begon met te zeggen dat de Paspoortwet zo dynamisch is, omdat er allerlei dimensies aan vastzitten, zoals het gendervraagstuk, de dimensie van de privacy, de dimensie van de veiligheid. Op mijn schriftelijke vragen over dit thema heeft de regering geantwoord dat dit element valt onder de nationale bevoegdheid. En dat dit nu niet aan de orde is, in deze wet.

  • Waarom is het hier dan wel genoemd?
  • En wat is het voordeel van het wel of niet noemen van het geslacht in het kader van veiligheid en identiteitsverificatie?

De staatssecretaris heeft dus in de schriftelijke ronde laten weten dat in deze fase er niet gesleuteld wordt aan de registratie van het geslacht op de identiteitskaart. Hij heeft aangekondigd dit wel in de toekomst te willen gaan doen. Maar, hoe verhoudt zich dat voornemen met het doel om de identiteitsverificatie van de identiteitskaart te optimaliseren?

Het lijkt hier te draaien om het woordje onnodige geslachtsregistratie. Is de staatssecretaris het met mij eens dat juist in het kader van veiligheid en identiteit het van belang is om te weten of er mannen of vrouwen de grens overgaan. Ik denk aan terroristische aanslagen, of denk aan de laffe aanslag op Peter R. de Vries:

  • Ziet de staatssecretaris met mij dat het wel heel vreemd zou zijn als er bij een signalement niet meer gesproken zal/mag worden over een man of een vrouw? Daarmee elimineer je immers al de helft dan de potentiële daders?

En dan nog even iets over deze Europese verordening die leidt tot een nieuwe identiteitskaart. Het stempel van EU gaat er nog even overheen, want er moet en zal een Europese vlag op staan.  Wat voegt dit element eigenlijk toe aan de veiligheid en de identiteitsverificatie? Naast de EU-vlag, blauwe met gele sterren, worden de letters van de lidstaat op de kaart afgedrukt. Is het ook toegestaan om daar de nationale driekleur bij af te beelden? Of mogen ze beiden afgebeeld worden?

Ook diende Senator Schalk een motie in over de Nederlandse vlag op de ID-kaart. Deze motie kreeg 'oordeel Kamer' en is unaniem aangenomen in de Eerste Kamer. Lees hier zijn motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat de Europese verordening leidt tot een Wijziging van de Paspoortwet met consequenties voor de identiteitskaart,

Constaterend dat op deze identiteitskaart de letters van de lidstaat moeten worden afgedrukt, maar dat daarnaast de Europese vlag moet worden afgebeeld,

Verzoekt de regering te bevorderen dat bij een volgende wijziging van de identiteitskaart tevens de Nederlandse vlag wordt afgebeeld,

En gaat over tot de orde van de dag.

Schalk
Van Dijk