U zocht op: Zorg, dit leverde 66 resultaten op.


Geen dwangzorg bij euthanasie

Eerste Kamer / Actueel / 15 jan. 2018 / 38 woorden

...! Zelfs kun je zeggen dat de menselijke verhoudingen nooit rust of duur kennen. Daarom is het onmogelijk dat er ook maar één vakgebied bestaat waarbinnen je voor een bepaald geval eenvoudige regel...

Pa Pinkelman en het eigen risico

Eerste Kamer / Actueel / 26 sep. 2017 / 38 woorden

SGP-senator Diederik van Dijk steunt het wetsvoorstel om het eigen risico in de Zorg niet te verhogen. Dit wetsvoorstel betekent een kleine geste naar chronisch zieken en gehandicapten. Het is voor el...

Zorgpunten bij de wet over grondeigendom

Eerste Kamer / Actueel / 3 mrt. 2020 / 38 woorden

Bij de behandeling van de Aanvullingswet grondeigendom heeft senator Diederik van Dijk een paar punten van Zorg. Lees hier zijn bijdrage aan het debat in de Eerste Kamer. Voor direct kostenverhaal bij...

intrekking Wet raadgevend referendum

Eerste Kamer / Actueel / 3 jul. 2018 / 39 woorden

"De parlementaire democratie is geen kunstje dat je zomaar even kunt invoeren, maar het is een kunstig bouwwerk, dat Zorgvuldig is opgebouwd. Het fundament is de Grondwet, en het bouwwerk bestaat uit ...

Waakzaam, nuchter en bescheiden omgaan met het klimaat

Eerste Kamer / Actueel / 27 jun. 2017 / 27 woorden

Senator Diederik van Dijk (SGP) bepleit bescheidenheid, nuchterheid en waakzaamheid met betrekking tot klimaatverandering. Klimaatverandering mag niet worden verheven tot pseudo-religie waarbij twijfe...

Uitkeringen Marokko

Eerste Kamer / Actueel / 16 feb. 2016 / 38 woorden

...nsel in de sociale zekerheid vastgelegd. Terecht dat dit zeer redelijke beginsel de steun kreeg van het parlement. Maar nu komt het op de uitvoering aan. Zeker nu de regering eigenlijk drie zaken wil ...

wet kwaliteit klachten en geschillen

Eerste Kamer / Actueel / 29 sep. 2015 / 41 woorden

De SGP heeft waardering voor het wetsvoorstel, dat een stap vooruit zet om de kwaliteit van de Zorg te borgen en cliënten en patiënten een laagdrempelige toegang geef tot de afhandeling van klachten...

Uitstel kostendelersnorm AOW is prima

Eerste Kamer / Actueel / 28 mei 2014 / 42 woorden

“Prima dat de invoering van de kostendelersnorm in de AOW met een jaar uitgesteld wordt. De SGP vindt dat meer voorbereidingstijd nodig is om een goede oplossing voor mantelZorgers te krijgen.” Dat ...

Eerste Kamer praat over jacht, natuur en stikstof

Eerste Kamer / Actueel / 30 jun. 2020 / 35 woorden

“De boom die sommigen tot tranen toe ontroert, is in de ogen van anderen enkel een groene sta-in-de-weg.” Met deze woorden van de dichter William Blake (1757 – 1827) begint SGP-senat...

Peter Schalk: Eerste Kamer moet haar rol pakken

Eerste Kamer / Actueel / 5 feb. 2020 / 33 woorden

De Eerste Kamer vergaderde dinsdag over de uitkomsten van het onderzoek van de commissie Remkes naar het parlementaire stelsel. Lees hieronder de bijdrage van SGP-senator Peter Schalk. Vandaag hebben ...