U zocht op: Terrorismebestrijding, dit leverde 5 resultaten op.


SGP steunt strijd tegen terrorisme voluit

Eerste Kamer / Actueel / 1 feb. 2017 / 36 woorden

  SGP-senator Diederik van Dijk steunt de strijd tegen terrorisme voluit. Dit geldt ook de voorstellen van de regering om het Nederlanderschap af te nemen van personen die deelnemen aan een terro...

SGP: terroristen niet overmatig beschermen

Eerste Kamer / Actueel / 19 feb. 2019 / 34 woorden

"Overmatige rechtsbescherming voor terroristen is nergens voor nodig," dat zegt SGP-senator Diederik van Dijk. Lees hieronder zijn bijdrage en de motie die hij in de Eerste Kamer heeft ingediend. "In ...

Bericht uit de Senaat

Eerste Kamer / Actueel / 6 jan. 2017 / 34 woorden

  Het parlementaire jaar 2015-2016 kende voor de Eerste Kamer een aantal bijzondere momenten. Zo vierde de Eerste Kamer samen met de Tweede Kamer haar tweehonderdjarig bestaan. Hoogtepunt van dez...

Afpakken Nederlanderschap terroristen

Eerste Kamer / Actueel / 16 feb. 2016 / 33 woorden

  Wie zich schuldig maakt aan terrorisme en zo tracht onze vrije samenleving te ontwrichten, is het Nederlanderschap onwaardig. Het ontnemen van het Nederlanderschap zou in dergelijke gevallen zo...

Er ist wieder da

Eerste Kamer / Actueel / 15 dec. 2015 / 40 woorden

  Er was eens een zigeuner. Die zigeuner wilde gaan biechten. De priester vertrouwde het niet zo en dus vroeg hij hem of hij Gods geboden wel kon opnoemen. Waarop de zigeuner antwoordde: ‘Nou, j...