U zocht op: Nederlanderschap, dit leverde 5 resultaten op.


Afpakken Nederlanderschap terroristen

Eerste Kamer / Actueel / 16 feb. 2016 / 35 woorden

...tracht onze vrije samenleving te ontwrichten, is het Nederlanderschap onwaardig. Het ontnemen van het Nederlanderschap zou in dergelijke gevallen zonder omwegen moeten plaatsvinden. Senator Van Dijk b...

SGP: terroristen niet overmatig beschermen

Eerste Kamer / Actueel / 19 feb. 2019 / 37 woorden

... van deze derde termijn wil ik mij richten op een gedane toezegging (T02602) naar aanleiding van een motie van deze Kamer. En dat betreft het onderzoek naar de ambtshalve kennisgeving van de intrekkin...

SGP steunt strijd tegen terrorisme voluit

Eerste Kamer / Actueel / 1 feb. 2017 / 39 woorden

...risme voluit. Dit geldt ook de voorstellen van de regering om het Nederlanderschap af te nemen van personen die deelnemen aan een terroristische organisatie. De SGP heeft echter grote moeite met de do...

Graag uw aandacht voor antisemitsme en bedreiging politici

Eerste Kamer / Actueel / 22 mei 2018 / 35 woorden

...f banken gestoken. In artikel 3 van het beginselprogramma van de VVD uit 1959 heet het: "De Partij is diep overtuigd, dat de grondslagen der Nederlandse beschaving wortelen in het christendom. Zij is ...

Bericht uit de Senaat

Eerste Kamer / Actueel / 6 jan. 2017 / 34 woorden

...mer Een bijzonder moment in het afgelopen jaar was toen Tweede Kamerlid Bisschop zijn plaats achter de regeringstafel van de Eerste Kamer innam. Hij kwam met een initiatiefwetsvoorstel inzake Onderwij...