U zocht op: Europees parlement, dit leverde 4 resultaten op.


Senator Van Dijk: 'Europese Unie lijkt zwart gat'

Eerste Kamer / Actueel / 16 apr. 2019 / 40 woorden

...drage die zij levert aan vrede, welvaart en stabiliteit op ons continent. Daarom kunnen we ook niet zomaar doen alsof een Nexit alles oplost. Dat zou ten koste gaan van onze banen en bedrijven, maar o...

Europees OM is een slecht idee

Eerste Kamer / Actueel / 3 apr. 2018 / 38 woorden

...en, zijn primair een verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten. Om die reden heeft de SGP grote bezwaren tegen het voornemen van het kabinet om toe te treden tot het Europees openbaar ministe...

Bericht uit de Senaat

Eerste Kamer / Actueel / 6 jan. 2017 / 34 woorden

...re dimensie van het EU-voorzitterschap. Zowel voor als achter de schermen is hiervoor veel werk verzet. Gedurende de eerste helft van 2016 organiseerden de Eerste en Tweede Kamer zes conferenties voor...

Geen Europees Openbaar Ministerie

Eerste Kamer / Actueel / 6 dec. 2016 / 33 woorden

De SGP kent stevige bedenkingen tegen de vorming van een Europees openbaar ministerie. Op strafrechtelijk terrein moet geen Nederlandse soevereiniteit naar het Europese niveau worden overgeheveld. Jui...