U zocht op: Defensie, dit leverde 16 resultaten op.


Stemverklaring PVV-motie dubbele nationaliteit

Eerste Kamer / Actueel / 8 jun. 2016 / 37 woorden

...eekt dat personen met een dubbele nationaliteit niet mogen werken bij Defensie of bij diensten van veiligheid en justitie. SGP-senator Van Dijk reageerde via een stemverklaring als volgt: Wie wil werk...

Internationale veiligheid

Eerste Kamer / Actueel / 31 mei 2016 / 42 woorden

SGP-senator Van Dijk roept de minister van Defensie op om de Defensie-uitgaven zo spoedig mogelijk in de richting van de NAVO-norm van 2% te brengen. Daarnaast wil hij dat de royale betalingen do...

Eerste Kamerdebat over radarstation Herwijnen

Eerste Kamer / Actueel / 3 dec. 2019 / 36 woorden

...radarstation in Herwijnen. De voorgenomen plaatsing van een “SMART-L-radar” van Defensie in het pittoreske Betuwse dorp Herwijnen doet lokaal en regionaal nogal wat stof opwaaien. Dat is b...

Senator Schalk pleit voor de vlaktaks en voor eenverdieners

Eerste Kamer / Actueel / 20 nov. 2019 / 32 woorden

...n eenverdieners moet veel meer belasting worden betaald, dan over datzelfde inkomen van tweeverdieners. Het voorbeeld van iets boven Jan Modaal is overzichtelijk: als tweeverdieners volgend jaar beide...

"Doe het goede en zoek de vrede" APB Eerste Kamer

Eerste Kamer / Actueel / 29 okt. 2019 / 36 woorden

...inister-president heeft vorig jaar gemeld dat minister De Jonge van VWS bezig is om herhaalde abortussen te voorkomen. Immers, het bleek uit de cijfers dat 1/3e deel van de 30.000 abortussen per ja...

Senator Schalk: koopkrachtplaatje eenverdiener klopt niet

Eerste Kamer / Actueel / 20 nov. 2018 / 42 woorden

...ister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schalk (SGP), toe om een rapport van het CPB aan te bieden, opdat gelegenheid bestaat daarover met de leden van de fra...

Bijdrage algemene beschouwingen Eerste Kamer

Eerste Kamer / Actueel / 30 okt. 2018 / 40 woorden

...jke behandeling, maar voor mij is het de vraag wanneer de eenverdiener nu eens aan de beurt is.” Al eerder wist de SGP-senator een meerderheid te krijgen voor zijn motie die vraagt om de oplossi...

Europa moet net als de VS opkomen voor Israël

Eerste Kamer / Actueel / 10 apr. 2018 / 38 woorden

De SGP wil dat Europa de VS volgt in haar Israël-beleid. Zo mogen er geen hulpgelden naar de Palestijnen zolang zij terroristen royaal blijven sponsoren. De Joodse staat bestaat dit jaar bovendie...

Algemene beschouwingen Eerste Kamer

Eerste Kamer / Actueel / 5 dec. 2017 / 37 woorden

... groot voor de regering van ons land. Hier zit een nieuwe regering, onder het motto: Vertrouwen in de toekomst! Hoe kunnen wij dat vertrouwen nu geven aan deze regering? Welnu voorzitter, dat vertrouw...

Bericht uit de Senaat

Eerste Kamer / Actueel / 6 jan. 2017 / 34 woorden

  Het parlementaire jaar 2015-2016 kende voor de Eerste Kamer een aantal bijzondere momenten. Zo vierde de Eerste Kamer samen met de Tweede Kamer haar tweehonderdjarig bestaan. Hoogtepunt van dez...