U zocht op: Belastingplan, dit leverde 9 resultaten op.


Behandeling belastingplan Eerste Kamer

Eerste Kamer / Actueel / 11 dec. 2018 / 39 woorden

...e momenten dat de verwarring toeslaat, zoals onlangs bij een briefing over de 9 wetsvoorstellen in het pakket Belastingplan 2019 die aan de orde zijn. Bij sommige onderwerpen heb ik even met de ogen g...

Bijdrage debat Belastingplan 2016

Eerste Kamer / Actueel / 14 dec. 2015 / 40 woorden

Vandaag bespreken wij het Belastingplan 2016, het Belastingplan 2017 en het Belastingplan 2019, althans, daar lijkt het op als we de Novelle die nog in de TK besproken moet worden erbij betrekken. Imm...

Belastingplan 2016

Eerste Kamer / Actueel / 23 dec. 2015 / 39 woorden

...enkele jaren verworden tot een farce. Dat is treurig! De leden van de SGP willen dat niet accepteren. Juist in onze samenleving hebben we samenhang nodig, moet er ruimte zijn voor eigen keuzes. En die...

Senator Schalk pleit voor de vlaktaks en voor eenverdieners

Eerste Kamer / Actueel / 20 nov. 2019 / 39 woorden

Lees hier de bijdrage van SGP-senator Peter Schalk aan de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer. "Graag neem ik u even mee terug in de tijd, 400 jaar geleden, de Dordtse Synode. U weet w...

Senator Schalk: koopkrachtplaatje eenverdiener klopt niet

Eerste Kamer / Actueel / 20 nov. 2018 / 35 woorden

... samenvatting zijn deze: “Het verschil in belastingdruk voor een‐ en tweeverdieners is sterk opgelopen. De vraag rijst of een verdere stijging wenselijk is met het oog op gelijkheid en doelmat...

Financiële beschouwingen Eerste Kamer

Eerste Kamer / Actueel / 12 dec. 2017 / 34 woorden

...nciële beschouwingen: verdiend vertrouwen. Als we het regeerakkoord lezen, dan heeft de nieuwe regering heel veel vertrouwen in de economie. Die groeit ontegenzeglijk, maar is die groei bestendig...

Algemene beschouwingen Eerste Kamer

Eerste Kamer / Actueel / 5 dec. 2017 / 43 woorden

...ratie. Zowel in de landen om ons heen als in NL willen burgers zich thuis voelen in eigen land en weten waar ze aan toe zijn. We willen natuurlijk geen politieke islam in NL. En anderzijds laten we ni...

Bericht uit de Senaat

Eerste Kamer / Actueel / 6 jan. 2017 / 35 woorden

...sch, met name omdat het erop lijkt dat dit voorstel is ingegeven door de huidige samenstelling van de Eerste Kamer waar geen automatische meerderheden bestaan. Inmiddels is besloten tot het instellen ...

Algemene financiële beschouwingen

Eerste Kamer / Actueel / 17 nov. 2015 / 44 woorden

...mdat ik vind dat de Eerste Kamer, maar meer nog de regering, er recht op heeft te weten hoe de fractie van de SGP toeleeft naar de behandeling van het Belastingplan. Vorig jaar draaide het bij de Alge...