Zorg

Goede zorg is een christelijke opdracht. Een zaak van hoofd, hart en handen. Met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan als een inspirerend voorbeeld.

De afgelopen jaren is er in de zorg veel veranderd. Voor een deel was dat noodzakelijk om de zorg ook voor toekomstige generaties betaalbaar te houden. En ook voor de toekomst blijft dat een uitdaging. De SGP zet zich ervoor in dat iedereen - jong en oud - goede én betaalbare zorg krijgt die bij hem of haar past. Daarvoor is nodig dat de kwaliteit van de zorg verder omhoog gaat. En dat mensen altijd kunnen kiezen voor zorg die aansluit bij hun eigen levensovertuiging en wensen.

Een van de grootste ergernissen van werkers in de zorg is de papieren en digitale rompslomp. Die gaat ten koste van goede zorg en het werkplezier. Dat kan en moet anders. Goede zorg moet weer op de eerste plaats komen; niet allerlei regeltjes die daar weinig aan bijdragen.

De SGP vindt dat we weer terug moeten naar een samenleving waar mensen naar elkaar omzien. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar. Zij verdienen daarom een enorme steun in de rug. Informele en professionele zorg moeten veel meer hand in hand gaan. En natuurlijk worden mensen die zich inzetten voor hun naaste, daarvoor niet meer financieel afgestraft door ons belastingstelsel.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.