Zelfdoding

  • Iedere (poging tot) zelfdoding is diep tragisch. Niet alleen voor de persoon die het betreft, maar ook voor diens familie, vrienden en andere naasten. De SGP vindt dat we ons moeten inspannen om het aantal suïcides terug te dringen tot nul.
  • De overheid heeft de plicht om zelfdoding te voorkomen. De SGP werkt met andere partijen aan een initiatiefwet om suïcidepreventie wettelijk vast te leggen. 
  • De SGP wil dat 113 Zelfmoordpreventie structureel en toereikend wordt gefinancierd. 
  • Zelfmoordpreventie is niet alleen de verantwoordelijkheid van de minister van VWS, maar vraagt om een kabinetsbrede aanpak. Er worden daarom (financiële) afspraken gemaakt tussen verschillende ministeries om suïcide tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan effectieve aanpassingen in de openbare ruimte. 
  • Er komt een crisisinterventiedienst die bij een suïcide ter plaatse psychsociale hulp biedt aan nabestaanden, omstanders en hulpverleners. Zo’n organisatie kan ook in andere situaties optreden, zoals bij een ernstig misdrijf of aanslag.
  • Suïcidepreventie krijgt een prominente plek in opleidingscurricula voor leerkrachten, zorgwerkers en hulpverleners.
  • De overheid gaat suïcidegevallen anoniem registreren. Hierdoor krijgen we meer zicht op wat mensen tot een zelfmoord(poging) brengt en kunnen we behandelmogelijkheden verbeteren. 
  • Privacywetgeving mag de hulp aan suïcidale personen niet in de weg staan. Op z’n minst moet duidelijk zijn wat de (on)mogelijkheden zijn om informatie te delen met naasten. Als wet- of regelgeving goede zorgverlening belemmert, moet dit worden aangepakt. 
  • Een suïcide laat bij de nabestaanden diepe wonden achter. Aan nabestaanden wordt daarom voortaan altijd professionele gesprekken aangeboden om het verlies een plek te geven. 

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.