HomeStandpuntenZorgverzekeraars

Standpunten

Zorgverzekeraars

 

De afgelopen jaren hebben zorgverzekeraars onvoldoende geluisterd naar de terechte roep om keuzevrijheid, kleinschaligheid en innovatie. Ook wordt de manier waarop verzekeraars zorg inkopen vaak ervaren als een dictaat. Dat is niet goed, reden waarom er een meer gelijkwaardige onderhandelingspositie dient te komen.

  • Zorginkopers moeten ervoor zorgen dat ook kleine zorgaanbieders een contract op maat kunnen krijgen. De inkoopvoorwaarden moeten onderhandelbaar worden.
  • Zorgverzekeraars en zorgkantoren worden verplicht om bij het inkopen van zorg de kwaliteitsstandaarden te gebruiken en daar geen onnodige ‘kop’ bovenop te eisen die de kwaliteit van de zorg niet ten goede komt.
  • Zorgverzekeraars moeten waarborgen dat bij het inkopen van zorg die raakt aan de identiteit, rekening gehouden wordt met de (godsdienstige) achtergrond van een patiënt.
  • Om kleinschalige, innovatieve zorgaanbieders die goede kwaliteit leveren een faire kans te geven op een contract mag er bij de zorginkoop geen sprake zijn van minimum omzetgrenzen.
  • Zorgverzekeraars moeten bestaande wachtlijsten actiever wegwerken. Dat kan door het tussentijds uitbreiden van contracten van populaire, door mensen gewilde zorgaanbieders.