Waterschappen

Er liggen grote wateropgaven. Daarom moeten we geen tijd en energie verdoen aan structuurdiscussies. Waterschappen hebben zich al eeuwen op positieve wijze bewezen. Hun bestaansrecht is voor de SGP geen punt van discussie. Integendeel. Niet voor niets komen delegaties uit het buitenland naar Nederland om te kijken hoe goed we het waterbeheer hier geregeld hebben.

De SGP wil handhaving van de geborgde zetels voor onder meer boeren en natuurorganisaties. Het beperken van het aantal geborgde zetels en het schrappen van de geborgde zetels voor bedrijven was wat de SGP betreft geen verstandig besluit. Boeren, terreinbeheerders en bedrijven hebben groot belang bij goed waterbeleid, kennis van zaken en verdienen daarom een eigen stem in het waterschapsbestuur.

Waterschappen moeten effectief op kunnen treden tegen ‘onveilige’ plannen: de watertoets mag daarom niet langer een vrijblijvend advies zijn.

Waterschappen betalen mee aan de versterking van dijken en duinen in hun gebied. Voor een provincie als Zeeland betekent dit een onevenredige last. Dat verdient aanpassing.

Zie verder Waterbeleid.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.