Standpunten

Pulskor

Vissen met de pulskor in plaats van de traditionele boomkor levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de kottervisserij. Bij de pulskor slepen niet langer grote kettingen over de zeebodem, maar worden kleine stroomstootjes gebruikt om vissen in het net te krijgen. Dat zorgt voor minder bodemberoering, betere kwaliteit vis, minder ongewenste bijvangst en minder brandstofverbruik.

De SGP vindt dat er snel een algehele vrijstelling voor de pulskorvisserij moet komen. De Europese Unie moet haar beleid niet baseren op onderbuikgevoelens, maar op wetenschappelijke feiten. De huidige hetze vanuit Frankrijk tegen de pulskor is ongegrond en verdient een stevig weerwoord.

Zie ook Visserij.