HomeStandpuntenProefdieren

Standpunten

Proefdieren

De SGP ziet dieren, ook proefdieren, als medeschepselen, waarover wij rentmeester zijn. Ze mogen daarom nooit zomaar als ‘proefkonijn’ worden gebruikt. Naar onze mening moet het gebruik van proefdieren tot een minimum worden beperkt. Wij vinden het niet nodig om ze te gebruiken voor het testen van make-up e.d. Voordat medicijnen op de markt worden gebracht, kan het gebruik van proefdieren wel nodig zijn, omdat toepassing direct op de mens grote risico’s heeft. Wel pleit de SGP ervoor om zoveel mogelijk gebruik te maken van alternatieven. De overheid moet investeren in onderzoek naar alternatieven. Ook moet juridisch ruimte gegeven worden om die alternatieven toe te passen.