Standpunten

Preventie

Gezond leven is allereerst een zaak van de mensen zelf. Maar de overheid kan een handje helpen door gezond gedrag te stimuleren en ongezond gedrag te ontmoedigen. Bijvoorbeeld door voorlichting of onderzoek. Voorkomen is beter dan genezen!

  • Verzekeraars en gemeenten hebben allebei een taak op het gebied van preventie. Daarom stimuleert de SGP gemeenten en verzekeraars om samen met andere belanghebbenden te investeren in de gezondheid van mensen.
  • Ouderen en patiënten met een hoog risico krijgen ieder jaar een gratis medicatiebeoordeling. Daarmee kunnen ziekenhuisopnames na verkeerd medicijngebruik voorkomen worden.
  • Sport en beweging zijn gezond. Het geld dat de overheid nu besteedt aan topsport, kan beter besteed worden aan het stimuleren van bewegen en aan breedtesport.