HomeStandpuntenPlatteland

Standpunten

Platteland

De SGP heeft zich altijd sterk gemaakt voor vitaal platteland. Het platteland biedt een mooie en rustige woonomgeving, levert voedsel en herbergt veel natuurwaarden. Dat moeten we koesteren. De leefbaarheid van het platteland staat onder druk door afnemende inwonersaantallen in sommige regio’s, verschraling van het voorzieningenniveau (van supermarkt tot ambulancepost) en Rijksinvesteringen in ruimtelijke en economische ontwikkeling van met name stedelijk gebied.

De SGP pleit daarom voor:

  • Het op peil houden van het voorzieningenniveau in kleine plattelandskernen;
  • Afspraken tussen gemeenten in regio’s die te kampen hebben of krijgen met bevolkingskrimp om te voorkomen dat ze tegen elkaar op gaan bieden, met leegstand en verpaupering van woningen als gevolg;
  • Bijdrage uit Gemeentefonds voor gemeenten die te maken hebben of krijgen met bevolkingskrimp die meer recht doet aan de opgaven waar deze gemeenten voor staan;
  • Meer aandacht van het Rijk voor ruimtelijke en economische ontwikkeling buiten de Randstad, bijvoorbeeld in Noord-Nederland en Zeeland;
  • Een vitale agrarische sector, als drager van het platteland. Zie ook: landbouw.