Openbaar Vervoer

Een goed functionerend openbaar vervoer(netwerk) brengt veel mensen van A naar B, zorgt voor minder auto's op de weg en is goed voor het milieu. Het Rijk moet meer investeren in regionaal openbaar vervoer. Niet de vervoervraag moet leidend zijn, maar de ambitie om regionaal OV op te plussen tot een samenhangend netwerk van OV. Juist in dichtbevolkte gebieden, zoals Zuid-Holland, is nog veel te winnen. Zie het succes van Randstadrail. Er gaapt een kloof tussen de mogelijkheden en de financiële middelen die de decentrale overheden ontvangen.

Het Rijk heeft veel aandacht voor intercityverbindingen tussen grote steden. De SGP vindt dat dit niet ten koste moet gaan van regionale OV-verbindingen. Ook buiten de Randstad is inzet nodig. Een plaats als Staphorst ligt langs het spoor en verdient een station. De enkele spoorlijn tussen Amersfoort en Ede moet aangepast worden, zodat treinen elk kwartier kunnen rijden.

En verder:

  • Meer inzet van het Rijk en andere overheden is nodig voor een goede overstap van auto, bus en fiets op de trein. Meer transferia dus en meer ruimte voor het parkeren van auto’s en het stallen van fietsen.
  • De Nederlandse Spoorwegen (NS) en ProRail zijn op afstand van de overheid gezet. Dat ontspoort geregeld. Het Rijk dient daarom meer zeggenschap te krijgen, maar niet door overhaaste stappen die de bedrijfsvoering (opnieuw) lamleggen. 
  • Het treinverkeer over het hoofdrailnet moet in handen van de NS blijven. Regionale spoorlijnen staan open voor andere spoorbedrijven.
  • Veerdiensten verdienen steun. Ze voorkomen jaarlijks honderden miljoenen ‘omrijkilometers’. Als provincies onvoldoende steun geven, zijn nationale afspraken nodig.
  • Openbaar vervoer moet goed toegankelijk zijn voor gehandicapten.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.