Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Iedereen is geroepen om verantwoord om te gaan met mens, dier en milieu. Dat geldt ook voor bedrijven. Bedrijven moet daarbij niet alleen kijken naar eigen activiteiten, maar ook naar de schakels in de keten, bijvoorbeeld leveranciers, waar zij zaken mee doen, nationaal en internationaal. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven om hier op een goede manier vorm aan te geven en hierover te communiceren richting de maatschappij. De overheid kan hier wel een handje bij helpen, bijvoorbeeld bij het maken en vastleggen van onderlinge afspraken of door transparantie te vragen.
Het concept ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ maakt een opmars. In verschillende sectoren en branches is het echter nog geen gemeengoed. De verschillen zijn groot. Met een sector- en branchespecifieke aanpak om MVO van de grond te krijgen, is nog een wereld te winnen.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Internationale handel kan ten goede komen aan de allerarmsten, maar dat is niet automatisch het geval. Wanneer Nederlandse ondernemers en investeerders als goede rentmeesters rekening houden met de lokale politieke en sociale situatie en kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, kunnen handel en hulp elkaar prima versterken. Daarvoor is nodig dat overheden, bedrijven en NGO’s goed samenwerken.

  • Nederlandse bedrijven kunnen bijdragen aan de economische groei van ontwikkelingslanden, maar moeten zich daarbij wel houden aan de afspraken voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Nederland werkt internationaal samen voor een betere belastingheffing in ontwikkelingslanden en het bestrijden van belastingontwijking door multinationals.
  • Bij het afsluiten van internationale (handels)verdragen zoals CETA en TTIP dienen centraal te staan behoud van productveiligheid en –kwaliteit, een veilig en schoon productieproces, het voorkomen van schadelijke gevolgen voor klimaat of biodiversiteit, de ontwikkeling van arme landen, en de bescherming van staatssoevereiniteit.
  • Een aanzienlijk deel van de Nederlandse export is landbouw-gerelateerd. Om te voorzien in de behoeft van veel exporteurs aan meer ondersteuning, bijvoorbeeld bij het aanboren van nieuwe markten in landen als Colombia en Israël, moet Nederland meer landbouwattachés aanstellen.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.