Standpunten

Musea

Musea dienen blijvend in staat te worden gesteld om cultureel en historisch erfgoed efficiënt te bewaren en aansprekend onder de aandacht van de bevolking te brengen. In de cultuur komt de eigenheid en de veelkleurigheid van de samenleving tot uitdrukking. Het nationale culturele erfgoed is dan ook een belangrijke bron voor de kennis van de Nederlandse geschiedenis. Dat verdient een goede bescherming en ontwikkeling.