HomeStandpuntenMonumenten

Standpunten

Monumenten

De SGP vraagt bijzondere aandacht voor monumentenzorg. Monumenten geven een bijzonder inkijkje in de rijke geschiedenis van ons land. Monumenten roepen herinneringen op en zorgen voor herkenning. Ons erfgoed moet daarom goed onderhouden worden. We moeten onze monumentenzorg goed inrichten. De SGP investeert daarom extra in monumentenbeleid. De ondersteuningsregeling moet eerlijke kansen en meerjarige zekerheid bieden aan eigenaren. In het monumentenbeleid moet bovendien sterker ingezet worden op herbestemming. Daarbij moet rekening gehouden worden met de bijzondere functie en positie van kerken.