HomeStandpuntenMensenrechten

Standpunten

Mensenrechten

Nederland is geen groot land, maar heeft internationaal wel een stevige reputatie. Helaas niet op ieder terrein een gewenste reputatie. De SGP huivert bij de seculiere zendingsdrang die Nederland kenmerkt op de terreinen van abortus, homoseksualiteit en dergelijke.
Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, op het terrein van militaire missies, maar ook op het vlak van het internationale recht en de mensenrechten doet Nederland echter ook veel waardevolle dingen. Die reputatie moet hoog worden gehouden. Als rijk land hebben we de roeping om bij te dragen aan internationale veiligheid, stabiliteit en armoedevermindering.