HomeStandpuntenMededingingsbeleid

Standpunten

Mededingingsbeleid

Mededinging, ofwel concurrentie, tussen bedrijven zorgt voor innovatie en lage prijzen. Dat is een goede zaak. Kartelvorming moet daarom voorkomen worden.

Op twee punten verdient het mededingingsbeleid aanpassing:

  • In sectoren als landbouw, visserij en binnenvaart moeten de vele kleine bedrijven opboksen tegen grote afnemers. Het is voor deze ondernemers lastig om een vuist te maken. Zij moeten meer ruimte krijgen voor markt- en prijsafspraken.
  • Verschillende keren wilden bedrijven afspraken maken om stappen te zetten met het oog op verduurzaming, maar werd hier door de mededingingsautoriteit een stokje voor gestoken. De SGP vindt dat hier meer ruimte voor moet komen, zolang geen sprake is van verkapte kartelvorming. Het goede mag niet de vijand worden van het betere.