HomeStandpuntenMarktwerking in de zorg

Standpunten

Marktwerking in de zorg

Over de vraag hoe de kwaliteit van de zorg het beste gegarandeerd kan worden, is veel maatschappelijke discussie. Een belangrijke vraag daarbij is of er nu wel of niet gekozen moet worden voor marktwerking in de zorg. De SGP vindt marktwerking alleen verantwoord als duidelijk is dat publieke belangen, zoals kwaliteit, toegankelijkheid, continuïteit en betaalbaarheid goed geborgd zijn. De overheid heeft daarin een belangrijke rol en moet blijven sturen op prikkels om de kwaliteit, innovatie, transparantie en efficiëntie van de zorg te bevorderen. Daarnaast is het van essentieel belang dat patiënten en cliënten goed worden vertegenwoordigd, met name in vergelijking met de grote ‘macht’ van verzekeraars en zorgaanbieders. 

Zie voor meer informatie:

Medische zorg

Zorgverzekering

Zorgverzekeraars