HomeStandpuntenMaatschappelijke stage

Standpunten

Maatschappelijke stage

Het onderwijs maakt jongeren bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat scholen zelf de middelen kunnen kiezen waarmee zij die bewustwording willen creëren. Dat kan een maatschappelijke stage zijn. We moeten dat echter niet als een knellend keurslijf voorschrijven. Er hoort daarom geen wettelijk verplichte maatschappelijke stage te zijn.

De overheid moet vooral bevorderen dat instellingen voor alle studenten de vereiste beroepsgerichte stages realiseren. Dat hoeft niet in alle gevallen een betaalde stage te zijn, mede om te voorkomen dat hierdoor het aanbod beperkt wordt. Hetezelfde geldt overigens voor het opdoen van werkervaring.