Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit verdient blijvende aandacht. Lucht wordt in- en uitgeademd. Vervuiling van deze lucht moet daarom beperkt worden. Aanpak bij de bron is het effectiefst. Belangrijke bronnen voor de uitstoot van schadelijke stoffen zijn industrie, verkeer en veehouderij. Een effectieve maatregel is bijvoorbeeld de invoering van een vorm van kilometerheffing bij drukke verkeerstrajecten om zo het aantal files en de uitstoot van schadelijke stoffen door (vracht)auto’s terug te dringen. De SGP zet zich ook in voor vernieuwing en verduurzaming van stallen in de veehouderij, waardoor emissies beperkt worden.
Aanpak bij de bron is niet voldoende. Voor scholen en bejaardentehuizen nabij drukke wegen en industrie moet snel naar andere oplossingen gezocht worden.

En verder:

  • Bij het handhaven van de emissie-eisen die gesteld worden aan de uitstoot van schadelijke stoffen bij auto’s, moet de praktijkemissie leidend zijn.
  • Nederland zet in Brussel in op verdere aanscherping van de emissie-eisen voor nieuwe auto’s.
  • Er dient een stimuleringsregeling te komen voor het vervangen van tweetakt scooters en bromfietsen door een elektrische variant.
  • De aanpak van fijnstof dient in evenredigheid gericht te worden op alle relevante bronnen (zoals verkeer, industrie, veehouderij en particuliere houtkachels) en daarnaast dient nader onderzoek gedaan te worden naar de herkomst van ultrafijnstof en de mate waarin ultrafijnstof al dan niet meer of minder gezondheidseffecten heeft dan fijnstof PM 2.5 en PM 10.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.