Jonge boeren

Voor een vitale en duurzame landbouwsector is het van belang dat jonge boeren klaar staan om het bedrijf van hun ouder over te nemen. Dat is geen sinecure. Bedrijven worden steeds groter, de kapitaallasten dus ook. De regeldruk neemt toe. De maatschappij is steeds kritischer. Niet verwonderlijk dat jongeren zich wel tien keer bedenken voordat ze in dit schuitje stappen en dat op veel bedrijven een opvolger ontbreekt. De SGP maakt zich hier zorgen over en ziet het graag anders. Jonge boeren verdienen steun.

De overheid moet bedrijfsovernames faciliteren. Op initiatief van SGP-woordvoerder Van der Vlies is jaren geleden een steunmaatregel ingevoerd voor jonge boeren en tuinders om hen te steunen bij de overname van hun bedrijf. De investeringsregeling was niet alleen een steun in de rug, maar ook zeker een vorm van waardering voor hetgeen waar jonge boeren en tuinders mee bezig zijn. De SGP blijft zich inzetten voor dergelijke investeringsregelingen, onder meer via het Europees landbouwbeleid/plattelandsontwikkelingsprogramma. Zie verder Bedrijfsovernames. Ook via het Investeringsfonds Duurzame Landbouw kunnen jonge boeren ondersteund worden.

Pacht is voor jonge boeren een aantrekkelijk financieringsinstrument. Om dat zo te houden is hervorming van de pachtwetgeving nodig. De regels voor langdurige pacht beschermen de pachter, maar maken deze pachtvorm buitengewoon onaantrekkelijk voor de verpachter. Om die reden worden er steeds meer kortdurende pachtcontracten afgesloten. Die pachttarieven rijzen echter de pan uit en zorgen voor  het uitmergelen van akkergronden. De pachtwetgeving moet zo aangepast worden dat pacht een duurzaam financieringsinstrument voor de landbouw blijft. Bij eventuele stappen richting vrije prijsvorming voor langdurige pacht moet er tenminste een koppeling komen met het opbrengend vermogen van de grond.

Verder is het van belang dat de overheid zich inzet voor vermindering van de regeldruk, ruimte voor het vakmanschap van boeren, een goed verdienmodel voor de landbouw en goede beeldvorming.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.