Standpunten

JSF

De F-35 heeft de beste papieren om het F-16 gevechtsvliegtuig op te volgen om zo hoog in het geweldsspectrum te kunnen blijven acteren. Voor een duurzaam veelzijdige en effectieve inzet moet het geplande aantal F-35’s dat wordt aangeschaft omhoog. Dat laat onverlet dat we op het vinkentouw moeten blijven zitten bij de ontwikkeling en productie van deze toestellen om de kosten per stuk in de hand te houden en de kwaliteit te bewaken.

Zie ook bij defensie.