HomeStandpuntenJonge boeren

Standpunten

Jonge boeren

Voor een vitale en duurzame landbouwsector is het van belang dat jonge boeren klaar staan om het bedrijf van hun ouder over te nemen. Dat is geen sinecure. Bedrijven worden steeds groter, de kapitaallasten dus ook. De regeldruk neemt toe. De maatschappij is steeds kritischer. Niet verwonderlijk dat jongeren zich wel tien keer bedenken voordat ze in dit schuitje stappen en dat op veel bedrijven een opvolger ontbreekt. De SGP maakt zich hier zorgen over en ziet het graag anders. Jonge boeren verdienen steun.

De overheid moet bedrijfsovernames faciliteren. Op initiatief van SGP-woordvoerder Van der Vlies is jaren geleden een steunmaatregel ingevoerd voor jonge boeren en tuinders om hen te steunen bij de overname van hun bedrijf. De investeringsregeling was niet alleen een steun in de rug, maar ook zeker een vorm van waardering voor hetgeen waar jonge boeren en tuinders mee bezig zijn. De SGP blijft zich inzetten voor dergelijke investeringsregelingen, onder meer via het Europees landbouwbeleid/plattelandsontwikkelingsprogramma. Zie verder Bedrijfsovernames.

Verder is het van belang dat de overheid zich inzet voor vermindering van de regeldruk, een goed verdienmodel voor de landbouw en goede beeldvorming.