HomeStandpuntenJeugdwerkloosheid

Standpunten

Jeugdwerkloosheid

Er moet meer worden gedaan om jongeren aan het werk te krijgen. De uitvoerende instanties dragen er zorg voor dat kwetsbare jongeren meer dan evenredig aan bod komen bij het vervullen van openstaande vacatures.

Concreet:

  • Te vaak gebeurt het dat mensen die onmiskenbaar begeleiding op het werk nodig hebben, geen jobcoaching krijgen toegekend. Daarom worden de beleidsregels voor het toekennen van budgetten voor jobcoaching versoepeld. De tijdelijke subsidieregeling stagejobcoach wordt verlengd.
  • Vooral in sectoren waar de uitstroom van ouderen tot grote tekorten van vakkrachten gaat leiden, worden oudere vakmensen ingezet om leerlingen te begeleiden. Zo ontstaan waardevolle leermeester/gezelrelaties, zodat vakkennis behouden blijft en wordt overgedragen.
  • Leer-werktrajecten kunnen jongeren een goede dienst bewijzen. Kleinschalige leerwerkcentra waar kwetsbare jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid en begeleid richting een duurzaam betaalde baan, worden aangemoedigd.