Infrastructuur

Wegen, spoor, vaarwegen en fietspaden... Het is allemaal nodig om ons van A naar B te brengen. Voldoende budget in het Infrastructuurfonds is nodig om fileknelpunten aan te pakken en het openbaar vervoer te verbeteren. Bijzonder aandachtspunt is het onderhoud van bruggen, viaducten, tunnels en sluizen. Er is teveel achterstallig onderhoud, waardoor te vaak storingen optreden. Hier moet voldoende geld voor gereserveerd worden. Verder heeft de SGP bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid van het landelijk gebied. Nederland is groter dan de Randstad. Met andere woorden: geld is evenzeer nodig in Noord-Nederland en provincies als Zeeland, Gelderland en Overijssel.

Concreet:

  • De doorstroming op onder meer de A20 tussen Rotterdam en Gouda en bij het knooppunt A1/A30 bij Barneveld moet met voorrang verbeterd worden.
  • Dat geldt ook voor onveilige en drukke N-wegen, zoals de N59 (Goeree-Overflakkee), de N36 en de N50 (Overijssel), en de verbinding tussen de N11 en de A12 bij Bodegraven.
  • Er moet een onderzoek komen naar de mogelijkheid om de A30 in zuidelijke richting over/onder de Rijn door te trekken naar de A15, dan wel andere varianten voor een oeververbinding. Die is nodig om het groeiende verkeersprobleem in de regio Betuwe/Gelderse Vallei/Zuidoost Utrecht op te lossen.
  • Aanleg van de A4-zuid kan een belangrijke bijdrage leveren aan minder files op de snelwegen rond Rotterdam.
  • Het Rijk moet voldoende investeren in het regionale OV. Een plaats als Staphorst ligt langs het spoor en verdient een station. De enkele spoorlijn tussen Amersfoort en Ede moet aangepast worden, zodat treinen elk kwartier kunnen rijden.
  • Meer inzet van het Rijk en andere overheden is nodig voor een goede overstap van auto, bus en fiets op de trein. Meer transferia dus en meer ruimte voor het parkeren van auto’s en het stallen van fietsen.
  • Het Rijk moet, samen met andere overheden, werk maken van meer fietspaden, regionale snelfietsroutes.
  • De capaciteit van de Volkerak-, Krammer- en Kreekraksluizen moet snel uitgebreid worden, zodat lange wachttijden voor de binnenvaart voorkomen worden.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.