Standpunten

ICT

Informatie- en Communicatie Technologieën dringen steeds verder door in de haarvaten van maatschappij en economie. Dat heeft veel goeds opgeleverd voor bijvoorbeeld ondernemers en gezondheidszorg. De negatieve kanten mogen echter niet genegeerd worden.
Met de vooruitgang die in de ICT geboekt wordt, heeft ook de gedachte dat samenleving en leefmilieu maakbaar zijn aan invloed gewonnen. Daar is de SGP beducht voor. Het maakt de samenleving kwetsbaar. Zie ook: biotechnologie.
De financiële- en economische crisis heeft laten zien hoe kwetsbaar de financiële sector met haar internationale verwevenheid is. Ook ten aanzien van de ICT is de internationale verwevenheid en het gevaar van een domino-effect groot. De veiligheid en betrouwbaarheid van ICT-systemen moet daarom voldoende aandacht krijgen.