Fipronil

De fipronil-affaire, waarbij door een servicebedrijf illegaal fipronil was toegevoegd aan een reinigingsmiddel tegen bloedluis, heeft tientallen pluimveebedrijven in zwaar weer gebracht.

Inmiddels heeft de commissie Sorgdrager onderzoek gedaan naar de affaire. De conclusie van de commissie is hard: alle betrokken partijen hebben grote steken laten vallen. Volgens de SGP is er voor iedereen werk aan de winkel.

De SGP maakt zich grote zorgen over de gang van zaken bij de NVWA. De toezichthouder heeft serieuze signalen over het gebruik van fipronil, die zij eind 2016 al binnenkreeg, niet goed opgepakt. Het is verontrustend dat een toezichthouder, die bijvoorbeeld ook toezicht houdt op het fraudegevoelige mestdossier, werkt met houtje-touwtje-constructies. Inspecteurs van de NVWA geven aan dat ze zo weinig vertrouwen hebben in hun eigen formele kanalen, dat ze liever via informele contacten bij de opsporingsafdeling melding maken van hun vermoedens van fraude. Op zo’n manier kun je fraude niet effectief bestrijden.

De SGP vraagt zich af of de rigoureuze aanpak van de NVWA destijds in verhouding stond tot de risico’s. De NVWA heeft de hele fipronilkwestie in eerste instantie laten lopen, omdat ze geen gevaren voor de volksgezondheid zag. Maar toen België aan de bel trok, greep de toezichthouder ineens keihard in. Was het wel echt nodig om zoveel kippen te ruimen en zoveel eieren te vernietigen, terwijl er geen mens ziek van is geworden? De SGP vindt dat we hier met het oog op de toekomst met elkaar goed over na moeten nadenken.

De pluimveesector is door het optreden van de NVWA in veel grotere problemen gebracht dan nodig was. Veel bedrijven hebben het nog steeds heel zwaar. De SGP pleit daarom voor financiële ondersteuning. Op z'n minst moeten NVWA-kosten niet doorbelast worden aan ondernemers. Daarnaast moeten de kosten die boeren maken voor het verwerken van verontreinigde mest vergoed worden.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.