Standpunten

Fietsen

Fietsen is gezond en goed voor het milieu. De overheid moet met name forenzen stimuleren om de fiets te pakken in plaats van de auto.

Concreet:

  • Het Rijk moet, samen met andere overheden, werk maken van meer fietspaden, regionale snelfietsroutes.
  • Het fiscale beleid voor de fiets is verslechterd en moet verbeterd worden, door voor de leasefiets dezelfde verlaagde fiscale bijtelling in te voeren als voor de elektrische auto, door aanpassing van de werkkostenregeling en/of door verhoging van de belastingvrije kilometervergoeding voor fietsen naar het werk.
  • Er moeten meer faciliteiten komen voor het opladen en gebruik van elektrische fietsen
  • Waar dat maar enigszins mogelijk is moeten fiets- en autoverkeer worden ontvlecht.
  • Appen tijdens het fietsen moet aangepakt worden, zeker in de bebouwde kom.