Europese defensie

De SGP is tegen een Europese Defensieunie, maar steunt inspanningen om het defensiebeleid van Europese landen beter te coördineren. Europese defensiesamenwerking moet in harmonie met de NAVO, de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid, vorm krijgen.

  • Verdere afstemming tussen de NAVO en de EU inzake militaire samenwerking is nodig. Contacten tussen beide organisaties zijn nog te veel ac hoc.
  • Doublures tussen Europese defensiesamenwerking en NAVO-taken moeten vermeden worden. Er komt geen EU-leger, en de EU moet niet de ambitie heben om taken van de NAVO naar zich toe te trekken.
  • Nederland moet multilateraal samenwerken waar nodig, maar inzetten op ‘bilaterale’ samenwerking waar mogelijk; met name met Europese landen als België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.
  • Nederland moet zich inzetten voor meer duidelijkheid over doel, inhoud en de begrenzingen van het EU gemeenschappelijk buitenland- en veiligheidsbeleid (GBVB).
  • Kern van het GBVB van de EU moet zijn het zorgen voor een ring van stabiliteit rond Europa.
  • Bij militaire samenwerking binnen de EU moet de focus liggen op beter, niet op meer.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.