HomeStandpuntenDubbele nationaliteit

Standpunten

Dubbele nationaliteit

Het meest helder en eenvoudig is het als mensen slechts één nationaliteit hebben. De SGP is er daarom voorstander van dat mensen kiezen voor één nationaliteit. Dat kan een heleboel problemen en verwarring voorkomen, zowel voor betrokkenen zelf als voor de landen waar zij wonen.

Geen dubbele nationaliteit dus.

Op deze hoofdregel moet soms een uitzondering worden toegestaan. Het betreft met name personen die een nationaliteit hebben waar ze, ook al zouden ze dat willen, zelf niet (meer) van af kunnen omdat de regels in het herkomstland dat onmogelijk maken.