HomeStandpuntenDoorlopende leerlijn

Standpunten

Doorlopende leerlijn

Resultaten voor taal en rekenen moeten beter en de overgang tussen verschillende schoolsoorten verloopt nog niet vloeiend. Er worden daarom niveaus vastgesteld voor taal en rekenen bij de drempels tussen schoolsoorten. De SGP vindt dat de didactische vrijheid van scholen daarbij gegarandeerd moet zijn. Referentieniveaus moeten een hulpmiddel zijn, niet een knellend keurslijf. Daarom moeten de referentieniveaus verwerkt worden op het niveaus van de toetsen en examens. Het moet niet zo zijn dat de Inspectie controleert op het omvangrijke systeem van referentieniveaus. We moeten er bovendien voor waken dat het onderwijs niet versmald wordt tot taal en rekenen. In het onderwijs gaat het namelijk om brede vorming van leerlingen.