HomeStandpuntenDividendbelasting

Standpunten

Dividendbelasting

Vanwege de grote budgettaire consequenties en de suggestie dat multinationals nog minder belasting gaan betalen, staat het onderwerp garant voor verhitte debatten. De SGP is niet principieel voor of tegen afschaffing, maar heeft wel zeer grote twijfels bij het voorstel. Enerzijds zijn multinationals belangrijk voor de werkgelegenheid in Nederland. Tegelijkertijd moeten ook zij een redelijk deel aan belasting betalen. De SGP is er niet van overtuigd dat afschaffing van de dividendbelasting nodig is om bedrijven in Nederland te houden en ziet daarom liever dat het enorme bedrag van 2 miljard ten goede komt aan het gehele bedrijfsleven. Pas als er een wetsvoorstel ligt met alle argumenten kan een definitieve afweging worden gemaakt.  Het wetsvoorstel wordt op Prinsjesdag 2018 verwacht.