HomeStandpuntenDecentralisatie

Standpunten

Decentralisatie

Decentralisatie van taken naar gemeenten, provincies of waterschappen is het uitgangspunt, voor zover zij dit aankunnen. Hoofdregel is dat maximaal twee bestuurslagen betrokken zijn bij een thema. Daarbij mogen de takenpakketten van de gemeenten verschillen naar gelang hun grootte.

Zie ook:

Binnenlands bestuur.

Wet maatschappelijke ondersteuning