Binnenvaart

Vervoer over water is relatief goedkoop en schoon, zeker in een land dat doorsneden wordt door talloze waterwegen. Dat pleit ervoor om meer containers over water te transporteren, en minder over de weg. Bovendien vermindert het de filedruk. Neem de A15, met veel vrachtwagens en regelmatig files. Daarnaast ligt de Merwede, met gestaag opstomende binnenvaartschepen en tientallen procenten onbenutte transportcapaciteit. Goederenvervoer over water is daarom favoriet bij de SGP.

Concreet: 

  • Nieuwe radarsystemen nemen schippers veel werk uit handen. De bemanningsregels houden daar nog geen rekening mee. De SGP zet in op aanpassing van deze regels.
  • Er zijn nog veel knelpunten in het vaarwegennet, en er is veel achterstallig onderhoud. Dat geldt ook voor de kleinere vaarwegen, de haarvaten van het transport over water. Om dat noodzakelijke werk te kunnen doen, moet er voldoende geld voor worden gereserveerd.
  • De capaciteit van de Volkerak- en Kreekraksluizen moet snel uitgebreid worden, zodat lange wachttijden voorkomen worden.
  • Het Rijk moet in samenwerking met gemeenten zorgen voor voldoende laad- en loskades.
  • Er is extra geld nodig voor innovatie in de binnenvaart. Voorbeelden: projecten rond de aansluiting van spoor- en wegvervoer op binnenvaart (‘modal shift’), het real-time meten van de diepte van vaarwegen en emissiereductie.
  • Binnenvaartschippers moeten ruimte krijgen om de uitstoot van schadelijke stoffen door motoren te beperken door andere maatregelen dan alleen de vervanging van motoren.
  • In het kader van het klimaatakkoord dient geld vrijgemaakt te worden voor vervanging en verduurzaming van binnenvaartschepen.
  • Het mededingingsbeleid moet schippers meer ruimte geven voor samenwerking met elkaar om zo een vuist te kunnen maken richting verladers.
  • De toezichthouder, de Inspectie Leefomgeving en Transport, is streng. In het boetebeleid wordt weinig rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden. Dat moet anders.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.