Begrotingstekort

De begroting lijkt op orde, maar juist nu moeten we extra waakzaam zijn. Willen we het huishoudboekje van de staat in de toekomst gezond houden, dan moeten we nieuwe uitgaven toetsen op vier punten. Wordt er onnodig veel uitgegeven? Waar vallen er gaten in de begroting? Gaan we opnieuw ongedekte cheques uitgeven? Zijn de lasten niet onnodig zwaar?

De staat moet dus vooral geen onnodig zware lasten op zich nemen. Integendeel. Willen we de staatsuitgaven kunnen beteugelen, dan hebben we een kleine(re), daadkrachtige overheid nodig die haar grenzen kent en zich richt op haar kerntaken. Minder regels, minder subsidies, minder bemoeienis. Als dat lukt, kan de financiële ruimte die overblijft gebruikt worden om de belastingdruk te verminderen.

  • In vette jaren is het verstandig om te sparen voor de magere jaren. Uitgangspunt is het voorkomen van tekorten op de begroting, zodat de staatsschuld echt afgebouwd kan worden.
  • Een efficiëntere overheid wil zeggen: snoeien in het woud van subsidies en regelingen.
  • De begroting moet toekomstbestendiger worden gemaakt, met daarbij bijzondere aandacht voor oplopende zorgkosten.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.