Asbestsanering

Verwering van asbestdaken en het vrijkomen van asbestdeeltjes kan risico's opleveren voor de volksgezondheid. Het kabinet stuurt daarom aan op een verbod op asbestdaken per 2024.

De SGP is voorstander van het saneren van asbestdaken, maar zet vraagtekens bij de voorgestelde invoering van een verbod.

Een verbod per 2024 is niet haalbaar als het Rijk niet veel meer financiële middelen ter beschikking stelt en als de regels voor asbestsanering niet versoepeld worden. Er is nu al een tekort aan saneringscapaciteit. Zo'n 10% van de gebouweigenaren kan sanering en dakvernieuwing gewoon niet betalen. Daar moet een oplossing voor komen.  

Waarom kiest de regering niet voor een risicogerichte aanpak? Het ene dak is het andere niet. Verder kunnen door innovaties, zoals toepassing van coating, de risico's van asbestdaken beperkt worden.

De overheid werkt zelf asbestsanering tegen door het gebruik van werkbakken aan hijskranen bij sanering van grote en moeilijk bereikbare dakoppervlakten te verbieden. Een veiliger alternatief is er niet. De SGP wil dat er zo snel mogelijk een vrijstelling komt.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.