HomeStandpuntenAVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming

Standpunten

AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

De bescherming van de privacy is een belangrijk grondrecht. Iedere burger heeft er recht op dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met zijn belangen. Dit grondrecht moet alleen wel steeds worden afgewogen ten opzichte van andere grondrechten en belangen.

De SGP vindt dat de Algemene verordening gegevensbescherming te weinig rekening houdt met andere gerechtvaardigde belangen. Met name is dit het geval bij de bescherming van kleinere bedrijven, organisaties, scholen en kerken. Er worden teveel eisen gesteld die vooral van toepassing zouden moeten zijn bij grote bedrijven en instellingen. De SGP heeft daarom via een amendement vast laten leggen in de wet dat er bij de uitvoering uitdrukkelijk rekening gehouden moet worden met de belangen van de kleinere bedrijven. De AVG moet de privacy beschermen. De Verordening en uitvoeringswetgeving mag niet een enorme administratieve last betekenen voor het bedrijfsleven en kleinere instellingen. Het is noodzakelijk dat de administratieve verplichtingen zo minimaal mogelijk worden geïnterpreteerd en dat er ruimte blijft voor een goede nationale invulling met oog voor de belangen van kleinere organisaties en bedrijven. De plaatselijke winkelier moet niet aan dezelfde eisen hoeven te voldoen als de multinational. En ook een lokale dorpsschool is écht iets anders dan een grote MBO-instelling die leerlinggegevens verwerkt.

Ook vindt de SGP het belangrijk dat het verenigingsleven en kerken de ruimte hebben om onderling meeleven van de leden en sociale betrokkenheid vorm te kunnen blijven geven.