HomeStandpuntenAutonomie van gemeenten

Standpunten

Autonomie van gemeenten

Lokale en regionale bestuurders die ter plekke goed bekend zijn, zijn heel goed in staat om te bepalen wat in het belang van de ‘eigen’ bevolking is. Uiteraard staat het gemeenten vrij om, als dat nodig en/of gewenst is, met elkaar samen te werken. Willen gemeenten hun taken uit kunnen voeren, dan moeten ze daarvoor uiteraard de ruimte, bevoegdheden en financiële middelen krijgen.

De SGP wil geen gedwongen schaalvergroting. Herindeling van gemeenten moet gebeuren op vrijwillige basis. Alleen als blijkt dat er structurele problemen zijn die alleen door een samenvoeging kunnen worden opgelost, kan gedwongen herindeling gerechtvaardigd zijn.