Standpunten

Antillen

In de afgelopen periode is veel gebeurd binnen het Koninkrijk. De SGP vindt het niet gewenst als de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die onderdeel uitmaken van Nederland, ethisch verwerpelijke zaken opgedrongen krijgen. Bij zulke fundamentele thema’s is de vrijheid om een eigen beleid te hebben voor deze delen van Nederland gewenst.

Concreet:

  • Bonaire, Sint Eustatius en Saba moeten de vrije ruimte houden om geen abortus, euthanasie, homohuwelijk en prostitutie op hun eilanden te willen. Er wordt geen dwang uitgeoefend om zulke zaken te accepteren. Datzelfde geldt voor de andere landen binnen het Koninkrijk: Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
  • Drugshandel en drugsgebruik dienen binnen het gehele Koninkrijk streng bestraft te worden. Om dat te bereiken is nauwe samenwerking met de Nederlandse politie en justitie noodzakelijk.
  • Goede en betaalbare zorg- en onderwijsvoorzieningen worden gewaarborgd.
  • Koopkrachteffecten die ernstige inbreuk maken op de levensstandaard op de BES-eilanden, worden zoveel mogelijk voorkomen.