Standpunten

Alcohol

Drank maakt meer kapot dan je lief is. Alcoholmisbruik leidt in de praktijk niet alleen tot levensgevaarlijke verkeersituaties, maar ook tot ongelukken met dodelijke afloop. Ook geweld, agressie en vandalisme zijn veelal gerelateerd aan overmatig drankgebruik. De SGP staat een krachtig ontmoedigingsbeleid van alcoholgebruik door jongeren voor en een stevige aanpak van alcoholmisbruik door middel van wetgeving.

  • Stunten met drank, zoals ‘happy hours’ en verkoop (ver) onder de kostprijs moeten worden verboden.
  • Er moet een reclameverbod komen voor alcoholhoudende dranken.
  • Er dienen meer alcoholpoli’s te komen. Jongeren die daar terecht komen moeten een uitgebreid vervolgtraject van nazorg en voorlichting krijgen.
  • De SGP is een van de initiatiefnemers geweest om de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcoholische dranken te verhogen naar 18 jaar. Handhaving van het alcoholverbod voor jongeren is noodzakelijk.
  • Jongeren die de fout in gaan kunnen hiervoor een boete krijgen en dienen verplicht te worden om bijeenkomsten bij te wonen waarin de risico’s en gevolgen van alcoholmisbruik aan de orde komen. Ook hun ouders moeten daarbij worden betrokken.
  • Het alcoholslotprogramma voor notoire drankrijders moet doorgezet worden. Die mogen niet meer met drank op de auto in.