HomeStandpuntenAcceptatieplicht onderwijs

Standpunten

Acceptatieplicht onderwijs

Alle scholen in Nederland moeten goed zijn, welke samenstelling de leerlingpopulatie ook heeft. Daarom is dwang door de overheid onnodig, bijvoorbeeld een plicht voor scholen om alle leerlingen te accepteren. Dergelijke dwang is bovendien in strijd met de vrijheid van onderwijs uit de Grondwet. Bijzondere scholen hebben op grond daarvan het recht om leerlingen te weigeren die de grondslag niet onderschrijven. Maatregelen als een acceptatieplicht blijken trouwens vaak ineffectief te zijn. Ouders zijn bijzonder creatief in het ontwijken van de gevolgen die ontstaan bij het verplicht mengen van scholen.