HomeContact

Contact

 Verantwoording 2019 van de SGP Eerste Kamerfractie.

Peter Schalk
Peter Schalk Fractievoorzitter Eerste Kamer 06-54376856 peter.schalk@eerstekamer.nl

Portefeuilles
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat
Algemene Zaken en Huis van de Koning
Economische Zaken
Financiƫn
Koninkrijksrelaties
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Diederik van  Dijk
Diederik van Dijk Eerste Kamerlid 06-27038549 diederik.vandijk@eerstekamer.nl

Portefeuilles
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking
Europese Zaken
Immigratie & Asiel
Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijk Ordening
Veiligheid en Justitie
Volksgezondheid, Welzijn en Sport