Actueel

Op deze pagina treft u alle nieuwsberichten, publicaties, video's e.d. 

Jouw gekozen filters:
Bijdrage Senator Schalk APB 2020 | Eerste Kamer

Bijdrage Senator Schalk APB 2020 | Eerste Kamer

Wijsheid is beter dan kracht.
Prediker 9 vers 16
Offert offeranden der gerechtigheid, en vertrouwt op den HEERE. Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!
Psalm 4 vers 6 en 7