HomeActueelVeel mist rond debat over orgaandonatie

Veel mist rond debat over orgaandonatie

Publicatiedatum: 13 feb. 2018

SGP-senator Diederik van Dijk maakt zich grote zorgen over alle mist die nu opstijgt rond het debat orgaandonatie. Bij zo'n precair thema is dit niet aanvaardbaar. Lees hier zijn bijdrage aan het debat over orgaandonatie, gehouden op 13 februari 2018:

In de oorspronkelijke motie van mw. Nooren werd verzocht om de juridische verankering – via gedelegeerde wetgeving en protocollen - van twee voor de Kamer cruciale zaken, namelijk:

  • de arts zal niet overgaan tot orgaanverwijdering als er geen nabestaanden zijn;
  • de arts zal niet overgaan tot orgaanverwijdering als nabestaanden daartegen ernstige bezwaren hebben.

Genoemde twee normen zijn niet eensluidend ten opzichte van hetgeen nu in het wetsvoorstel inzake de positie van nabestaanden is geregeld. Oftewel: Er wordt met deze nieuwe normen afgeweken van hetgeen in het wetsvoorstel wordt geregeld.

Dit betekent een ondeugdelijke omgang met betrekking tot gedelegeerde wetgeving, want:

  • kernnormen van een wetgevingscomplex behoren in de wet te worden opgenomen, niet in gedelegeerde regelgeving;
  • bij gedelegeerde regelgeving mag niet worden afgeweken van normen die in de wet zelf zijn vastgelegd.

Vraag aan de minister: Onderschrijft hij deze normatieve standaard voor degelijke wetgeving? In zijn laatste brief vond ik hierover geen duidelijkheid.

De PvdA staat inmiddels te popelen om haar verlies te nemen en heeft een nieuwe motie op tafel gelegd om bovenstaande bezwaren te ondervangen. Een floddermotie.

In deze nieuwe motie is het verzoek verwijderd dat de arts niet zal overgaan tot orgaanverwijdering als er geen nabestaanden zijn en dat dit ook niet gebeurt als nabestaanden daartegen ernstige bezwaren hebben. In de toelichting op de motie schrijft mw. Nooren echter: 'Inhoudelijk willen wij dat vastgelegd wordt dat bij ernstige bezwaren van nabestaanden geen organen uitgenomen worden en ook niet als er geen nabestaanden zijn.'

Er gaapt dus een enorme kloof tussen de motietekst en de toelichting daarop. Het adagium van Martinus Nijhoff "Lees maar, er staat niet wat er staat" krijgt van de PvdA een wel zeer bijzondere invulling. We maken een enerverend traject mee: Van Wassenberg naar Wassenaar tot wassen neus. In alle ernst: De PvdA maakt een farce van dit wetgevingsproces, terwijl het zo'n precair thema betreft.

Echter, mevrouw Dijkstra stond gelukkig niet onwelwillend ten opzichte van de oorspronkelijke motie van mevrouw Nooren. Daarom mijn logische vraag aan de indienster: Wilt u de koninklijke weg bewandelen door uw wetsvoorstel aan te passen en de beoogde rol van nabestaanden op wettelijke wijze verankeren? Dit betekent een verbetering van het wetsvoorstel en doet recht aan een ordentelijk wetgevingstraject.