HomeActueelStreep eronder

Streep eronder

Publicatiedatum: 30 nov. 2015


In de Eerste Kamer is een mooi inhoudelijk debat gevoerd over de initiatiefwet van Roelof Bisschop en zijn D66- en CDA-collega's.

De wet is met ruime meerderheid aanvaard.

Dit wetsvoorstel gaat over het doeltreffender regelen van onderwijstoezicht.

Door deze wet wordt nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen de controlerende taken en de stimulerende taken van de onderwijsinspectie.

Intussen heeft de inspectie een Onderzoekskader 2017 ontwikkeld.

In dit onderzoekskader blijkt dat de controlerende en stimulerende taken opnieuw door elkaar heen lopen.

Omdat de minister of staatssecretaris van OCW het Onderzoekskader moet vaststellen is deze Motie Schalk c.s. ingediend.

Dat biedt de politiek mogelijkheden om desgewenst in te grijpen als de inspectie over de grenzen heen gaat.

Ook de scholen kunnen op de motie-Schalk teruggrijpen als blijkt dat de inspectie zich in een oordeel niet alleen baseert op haar controlerende taak.

De motie kreeg brede steun in de Eerste Kamer.

Alleen de PVV stemde tegen de motie.

Dat betekent dat 66 van de 75 Kamerleden voor de motie hebben gestemd.